מדיניות פרטיות
הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש בשירות (כהגדרתו בתנאי השימוש הזמינים בכתובת  הזו ("תנאי השימוש"). תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

בשימוש ו/או גישה לשירות אתה מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי אתה מסכים לכך שהמכון לקידום החרש בישראל ע"ר (להלן "אנחנו" ו/או "העמותה") יעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם) שיגיע לידיו בקשר עם השירות בהתאם למדיניות פרטיות זו. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מהשירות. כמו כן, אתה מאשר כי קיבלת את הסכמת עובדיך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים ו/או מי מעובדיך אינו מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש בשירות.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

פרטי קשר
אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר ב info@dpii.org

מדיניות פרטיות
העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים שלה ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי פרטי שלך שיגיע לידינו דרך ו/או בקשר עם השירות.
הסכמה
להלן דוגמאות למידע שעשוי להיאסף ולדרכי השימוש בו. אתה נותן בזאת את הסכמתך לעמותה לאיסוף ושימוש במידע הפרטי שלך ושל עובדיך שנתנו לך הסכמתם למדיניות זו, כמפורט במדיניות.
איסוף מידע
פרטי התקשרות
בעת ההרשמה לרשימת התפוצה ו/או מתן תרומה תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
פרטי תשלום
ככל שתהיה אפשרות תשלום בשירות, התשלום נעשה באמצעות שירותי צד שלישי כגון PayPal או שירותי תשלום דומים ("חברת תשלום"). אנו לא אוספים או שמורים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים על-ידי חברות התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם.
מידע מגורמים שלישיים
אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי ולצרף אותו לפרטי הרישום שלך. מידע זה עשוי לכלול: פרטים עדכניים של כתובת ומען מגורמי צד שלישי ופרטים מרשתות חברתיות ככל שהתחברת לשירות דרכן ובהתאם להרשאות שנתת להן. תגובות משתמשים שיפורסמו בפייסבוק בקשר עם השירות עשויות להיות מוצגות גם בדף השירות.

מידע טכני ותעבורת תקשורת –
אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, מכשירים ניידים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפוסי שימוש בשירות ומאפייניו השונים, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.
קוקיס (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons
קוקיס הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשירך וקשורות למידע עליך. אנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים במכשיר שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירות על-ידי המשתמש. בדרך כלל הדפדפן או המכשיר קולטים קוקיס באופן אוטומטי, אך בחלק מהמכשירים והדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם אתה מעדיף זאת והדפדפן או המכשיר שלך תומכים באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנחנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לנו לזהות משתמשים בעת ההתחברות לשירות ולעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים שלנו בשירות וכך ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש בשירות וכן קוקיס מאפשרים לנו לתפעל את השירות. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירות; עם זאת, הגישה שלך לאזורים מסוימים ושירותים מסוימים בשירות עשויה להיות מוגבלת.
אנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך בשירות או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.
שימוש במידע
מטרות שימוש
השימושים שבאפשרותנו לבצע במידע עשויים לכלול גם את המטרות הבאות: (1) תפעול ותמיכה בשירות, (2) יצירת קשר לצורך תפעול השירות וקבלת משובים, (3) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (4) התאמה אישית של תוכן השירות; (5) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת. התורם רשאי לא לכתוב את שמו, אך ככל שהזין את שמו בשירות יתפרסם השם בשירות כך שכל משתמש יוכל לראותו.
דיוור ורשימת תפוצה
בהרשמתך לשירות אתה מסכים כי העמותה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לשירות. אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות. בעת ההרשמה וכן מאוחר יותר במסכי השירות תהיה לך אפשרות להירשם לרשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו עדכונים ופרסומים בנוגע לאירועים, התרמות, יוזמות ושירותים חדשים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך וכן הזמנות להשתתף בסקרים. בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה על ידי משלוח דוא"ל לכתובת info@dpii.org לאחר הגשת בקשת הסרה העמותה תחדל מלשלוח אליך דיוורים.
שיתוף מידע
שמירה על החוק והסדר הציבורי
אף על-פי שאנו עושים מאמץ לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך בשירות ומידע אודות אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו, במשתמשים שלנו ו/או בשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת ספאם וכו') או אנשים שפעולותיהם עלולות לגרום נזק לאחרים או לפגוע בהם.
קבלני משנה וספקי שירות
אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות, קבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וגורמים המשתפים איתנו פעולה וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות ותפעול האפליקציה, שיפורם, פיתוח שירותים נוספים, גיוס תרומות וקידום פעילות חברתית או התנדבותית. כמוכן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול השירות. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים ו/או תכנים אחרים. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע לגבי השימוש בשירות עם ספקי השירות שלנו לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות.
מיזוג ורכישה
אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו במקרה של מכירה ו/או שינוי ארגוני בעמותה ו/או בעיקר נכסיה לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.
אבטחת מידע
אנחנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנחנו גם מגבילים את הגישה בעמותה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית (לדוגמה, נציגי שירות לקוחות). אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה בסוף תנאי השימוש.
קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה של מידע המאפשר זיהוי אישי. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך לכתובת הבאה: info@dpii.org
שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירות שלנו ו/או בדואר אלקטרוני. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.